Zaznacz stronę

Karta Stałego Pacjenta

Regulamin Programu Rabatowego Karta Stałego Pacjenta
„Stomatologia Danuta Borczyk”
Obowiązujący od dnia 01.02.2014

Organizatorem Programu Rabatowego Karta Stałego Pacjenta Stomatologia Danuta Borczyk jest Stomatologia Danuta Borczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Różyckiego 28.
Program Rabatowy Karta Stałego Pacjenta jest przeznaczony dla pacjentów korzystających z usług medycznych ( stomatologicznych) w Stomatologia Danuta Borczyk w Katowicach, którzy odbyli więcej niż 10 wizyt leczniczych lub leczą się systematycznie dłużej niż 3 lata.
Z karty Stałego Pacjenta może korzystać zarówno pacjent jak i jego najbliższa Rodzina na tych samych zasadach.
Niniejszy Regulamin Programu Rabatowego stanowi podstawę działania Programu Karty Stałego Pacjenta, określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1.
Postanowienie Ogólne

1.1 Program Rabatowy Karty Stałego Pacjenta jest programem działającym w firmie Stomatologia Danuta Borczyk, w którym uczestnik może gromadzić punkty za wykonane zabiegi, wymieniać punkty na rabaty na określone produkty z aktualnego katalogu nagród oraz korzystać ze stałych zniżek jeśli takowe zostały przyznane.
1.2 Z karty Stałego Pacjenta może korzystać jej posiadacz oraz jego rodzina pod warunkiem spełnienia zasad określonych w pkt.2.
1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.4 Każdy uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie Rabatowym, na którym są gromadzone jego punkty jak i jego Rodziny.

2.
Karta Uczestnika

2.1 Uczestnik przystępujący do Programu Rabatowego otrzymuje Kartę Stałego Pacjenta Stomatologia Danuta Borczyk.
2.2 Karta Stałego Pacjenta umożliwia korzystanie z upustów cenowych jeśli takie zostały przyznane oraz gromadzenie punktów za wykonane usługi.
2.3 Za każde wydane 10 zł za zabiegi medyczne ( stomatologiczne ) przysługuje 1 punkt na karcie Stałego Pacjenta.
2.4 Punkty zgromadzone na karcie Stałego Pacjenta można wymieniać na rabaty na określone produkty z aktualnego Katalogu Nagród.
2.5 Karta Stałego Pacjenta ważna jest bezterminowo.
2.6 Aby utrzymać ważność Karty Stałego Pacjenta należy zgłaszać się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy lub według wskazań lekarza.

3.
Ochrona Danych Osobowych

3.1 Akceptując Regulamin Rabatowy Karty Stałego Pacjenta uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych.
3.2 Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
3.3 Uczestnik może otrzymywać e-maile dotyczące oferty firmy Stomatologia Danuta Borczyk.

Tutaj można wprowadzić tekst do wyświetlania w obrębie modułu.

Facebook

CLOSE
CLOSE